Membrii

DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR

Drepturile membrilor sunt urmatoarele:
-de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei
-drept de vot in Adunarea Generala
-de a participa la toate manifestarile, conferintele si actiunile promovate de Asociatie pe plan intern si extern
-de a propune masuri de imbunatatire a activitatii asociatiei

Obligatiile membrilor sunt urmatoarele:
-sa respecte prevederile Statului, Actului Constitutiv, Regulamentului de organizare si functionare a Asociatiei si a deciziilor luate de Consiliul Director al asociatiei
-sa achite la termenul fixat contributia de membru in cuantumul stabilit de Adunarea Generala Ordinara. Membrii de onoare si membrii fondatori sunt exceptati de la plata acesteia
-sa contribuie prin activitatea lor la realizarea scopului si obiectivelor propuse de asociatie
-sa apere si sa promoveze interesele asociatiei in relatiile cu autoritatile publice si alte organizatii similare din tara si strainatate
-sa evite orice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indirect imaginea publica a asociatiei, scopul si obiectivele propuse de aceasta

Pierderea calitatii de membru:
– prin retragere:
-membrii Asociatiei se pot retrage din Asociatie anuntand in scris Presedintele asupra deciziei de retragere
-membrii retrasi sunt obligati sa predea legitimatia de membru in vederea eliminarii din baza de date a Asociatiei
– prin excludere (excluderea opereaza in urmatoarele conditii)
-producerea de prejudicii materiale sau morale asociatiei, prin activitatea proprie desfasurata
-angajarea persoanei fizice sau juridice respective in activitati ce contravin prevederilor Actului Constitutiv al asociatiei si hotararilor organelor de conducere si executie ale asociatiei
-angajarea persoanei fizice sau juridice respective in activitati contrare legii sau ordinii de drept
-neplata cotizatiei timp de un an
-prin deces
-Consiliul Director hotaraste asupra propunerilor de excludere si eliminare din baza de date a asociatiei cu majoritatea a 2/3 din voturile membrilor prezenti. Impotriva hotararii de excludere se poate face contestatie la Adunarea Generala intrunita in sedinta ordinara