Limba română – oportunitate pentru integrare socială și culturală

Este unanim recunoscută importanţa cunoașterii limbii oficiale a societăţii gazdă pentru reușita integrării migranţilor. De câţiva ani, sub impulsul valului de migranţi dar și al cerinţelor de conformare la cadrul european în acest domeniu, a început organizarea de cursuri de limba română pentru solicitanţii de azil și refugiaţi, în centrele regionale ale actualului Oficiu Român pentru Imigrări. Din 2004, printr-o ordonanţă guvernamentală, accesul la cursuri gratuite de iniţiere în limba română a fost extins pentru toţi cetăţenii străini cu drept de ședere legală în România. Metodologiile pentru punerea în practică a acestor prevederi la scară naţională, sintetizate în paginile anterioare, au fost însă adoptate doar în noiembrie 2009.

În perioada ianuarie – iunie 2010 Institutul Intercultural Timișoara, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul Cultural Româno-Arab din Timișoara și Asociaţia DiversEtica din București, a implementat proiectul Limba română – oportunitate pentru integrare socială și culturală. Proiectul a fost finanţat de Comisia Europeană prin Fondul European pentru Integrare, gestionat în România de Oficiul Român pentru Imigrări. Având în vedere rolul esenţial și responsabilităţile structurilor ministerului educaţiei, activităţile proiectului s-au desfășurat în strânsă coordonare și cooperare cu acestea. Proiectul și-a propus elaborarea unei metodologii și a unui ansamblu de suporturi didactice care să permită îmbunătăţirea calităţii cursurilor de limba română și a sesiunilor de orientare culturală pentru cetăţenii străini rezidenţi în România. Pe baza acestora, și în acord cu metodologia stabilită de ministerul educaţiei, 100 de cetăţeni străini din București și Timișoara au beneficiat de cursuri de limba română și de sesiuni de orientare culturală în cadrul proiectului.

schema

Procesul de elaborare a metodologiei și a suporturilor didactice a pornit între altele și de la analiza unor experienţa europene relevante, pe baza colaborării cu Aline Gohard-Radenkovic, specialistă în predarea limbilor străine în perspectivă interculturală, precum și a parteneriatului cu organizaţii din Spania și Franţa, care oferă cursuri de limbă și orientare socio-culturală.

Centrul Cultural Româno-Arab din Timișoara și Asociaţia DiversEtica din București au un rol important în promovarea cursurilor și în asigurarea unei relaţii de comunicare deschisă cu comunităţile de străini din Timișoara și București.

Pe lângă participanţii la cursurile ce au fost organizate, orice doritor a putut să-și îmbunătăţească nivelul de cunoaștere a limbii române, dar și a societăţii și culturii din România, prin studiu individual, pe baza materialelor multimedia ce au fost disponibile online din primăvara anului 2010.

O sursă de inspiraţie: experienenţe din Granada

Spania poate fi comparată în mai multe privinţe cu România din punctul de vedere al migraţiei. Dacă până în urmă cu aproximativ cincisprezece ani Spania era o ţară de emigraţie, pe fondul dezvoltării susţinute declanșate de aderarea la Uniunea Europeană, a devenit rapid o ţară de imigraţie, având în prezent unul dintre procentele cele mai ridicate de imigranţi. O parte a imigranţilor, îndeosebi cei proveniţi din America Latină, vorbesc limba spaniolă. Există însă și numeroși imigranţi, din Maroc și alte ţări africane, sau din Europa de Est, spre exemplu, care ajung în Spania în căutarea unui loc de muncă și care nu cunosc limba. Pentru aceștia, centrele de educaţie a adulţilor din Spania au inclus în oferta lor cursuri de limbă și cultură, care să faciliteze integrarea imigranţilor.

poza_articol_01Un exemplu elocvent este cel al reţelei de centre de educaţie a adulţilor din Granada și zonele învecinate de pe Costa Tropical. Aici, cadre specializate oferă cursuri gratuite de limbă spaniolă pentru imigranţi, pe baza unor metode interactive, cu suporturi audiovizuale și pornind de la nevoile curente ale vieţii în comunităţile în care aceste centre funcţionează.

poza_articol_02Reprezentanţi ai Institutului Intercultural au vizitat câteva din aceste centre și au cules informaţii și experienţe utile pentru elaborarea metodologiei și a materialelor ce au fost elaborate pentru cursurile de limba română și de orientare socio-culturală pentru imigranţii din România.

publicat in Migrant în România – nr. 3, 2009

Despre baseq

Free mind...
Acest articol a fost publicat în acasă. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.