Emigrant în România

Cursuri de orientare socio-culturală

În România, atât adulţii rezidenţi din ţări terţe, cât şi persoanele adulte care au dobândit o formă de protecţie, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, au dreptul la un curs gratuit de orientare socio-culturală. Desfăşurarea cursului de orientare socio-culturală este responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne, prin Oficiul Român pentru Imigrări. În fiecare judeţ există un birou al Oficiului Român pentru Imigrări. Aceste birouri au de asemenea sarcina de a elibera permise de şedere pentru străini.

Pentru cursul de orientare socio-culturală nu există, la 1 mai 2011, o programă oficială sau o metodologie de organizare. Pentru a urma cursul de orientare socio-culturală, adresaţi-vă biroului Oficiului Român pentru Imigrări din judeţul în care aveţi stabilită adresa, conform legitimaţiei de şedere.

În cadrul proiectelor organizate de Institutul Intercultural Timişoara în 2010 şi 2011, cursurile de orientare socio-culturală au cuprins următoarele unităţi de învăţare: Despre România, Despre români, Locuinţa, Mijloacele de transport, Munca, Educaţia, Sănătatea, Banii şi bugetul familiei, Drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti, Hrana, Sărbătorile la români, Relaţiile de familie, Viaţa socială – timp liber, Adaptare culturală şi integrare socială. Aceste unităţi conţin informaţii utile despre fiecare din aceste domenii, precum şi exerciţii şi texte pentru lectură.

Manualele elaborate în cadrul proiectelor implementate de Institutului Intercultural Timişoara au fost concepute de o echipă de cadre didactice coordonate de Universitatea de Vest din Timişoara. Manuale, precum şi alte suporturi didactice, se găsesc pe site-ul www.vorbitiromaneste.ro

Socio-cultural orientation courses

In Romania, both the third country residents, and the persons who have acquired a form of protection, as well as the citizens of the European Union and the European Economic Space member states, have the right to a free course in socio-cultural orientation. The organizing of the socio-cultural orientation course is the responsibility of the Ministry of Administration and Interior, through the Romanian Immigration Office. Each county has a local office of the Romanian Immigration Office. These offices also have the task to issue residence permits for foreigners.

On the 1 st of May 2011, there was still no official curriculum or organization methodology for the socio-cultural orientation courses. In order to attend the socio-cultural orientation course, you have to address to the local office of the Romanian Immigration office in the county where you reside, according to the residence permit.

In the framework of the projects developed by the Intercultural Institute Timişoara in 2010 and 2011, the socio-cultural orientation courses included the foilowing learning units: About Romania; About Romanians; Accommodation; Means of Transportation; Labor; Education; Health; Money and the Family Budget; The Citizen’s Rights and Obligations; Food; Religious Celebrations in Romania; Family Relations; Social Life – Leisure; Cultural Adaptation and Social Integration. These units contain useful information about each of these fields, as well as exercises and texts for reading.

The manuals elaborated in the framework of the projects implemented by the Intercultural Institute Timişoara were conceived by a team of professors coordinated by the West University in Timişoara. The manuals, as well as other didactic materials, can be found on the site: www.vorbitiromaneste.ro.

Despre baseq

Free mind...
Acest articol a fost publicat în acasă. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.