CCRA participa: Sesiunea Internationala de Comunicari Stiintifice “Scoala si societate in Banat”

In perioada 18-19 ianuarie 2013 CCRA a participat la Sesiunea Internationala de Comunicari Stiintifice „Scoala si societate in Banat”, desfasurata la Eco-Scoala nr. 16 Timisoara , cu lucrarea „Proiect de integrare a comunitatii arabe in societatea romaneasca”, in colaborare cu Consiliul Judetean Timis, Prefectura Timis, Inspectoratul Scolar Judetean Timis, Societatea de Stiinte Istorice din Romania, Academia Romana si Muzeul Satului Banatean.

Publicitate
Publicat în Categorii | Lasă un comentariu

Limba română – oportunitate pentru integrare socială și culturală

Este unanim recunoscută importanţa cunoașterii limbii oficiale a societăţii gazdă pentru reușita integrării migranţilor. De câţiva ani, sub impulsul valului de migranţi dar și al cerinţelor de conformare la cadrul european în acest domeniu, a început organizarea de cursuri de limba română pentru solicitanţii de azil și refugiaţi, în centrele regionale ale actualului Oficiu Român pentru Imigrări. Din 2004, printr-o ordonanţă guvernamentală, accesul la cursuri gratuite de iniţiere în limba română a fost extins pentru toţi cetăţenii străini cu drept de ședere legală în România. Metodologiile pentru punerea în practică a acestor prevederi la scară naţională, sintetizate în paginile anterioare, au fost însă adoptate doar în noiembrie 2009.

În perioada ianuarie – iunie 2010 Institutul Intercultural Timișoara, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul Cultural Româno-Arab din Timișoara și Asociaţia DiversEtica din București, a implementat proiectul Limba română – oportunitate pentru integrare socială și culturală. Proiectul a fost finanţat de Comisia Europeană prin Fondul European pentru Integrare, gestionat în România de Oficiul Român pentru Imigrări. Având în vedere rolul esenţial și responsabilităţile structurilor ministerului educaţiei, activităţile proiectului s-au desfășurat în strânsă coordonare și cooperare cu acestea. Proiectul și-a propus elaborarea unei metodologii și a unui ansamblu de suporturi didactice care să permită îmbunătăţirea calităţii cursurilor de limba română și a sesiunilor de orientare culturală pentru cetăţenii străini rezidenţi în România. Pe baza acestora, și în acord cu metodologia stabilită de ministerul educaţiei, 100 de cetăţeni străini din București și Timișoara au beneficiat de cursuri de limba română și de sesiuni de orientare culturală în cadrul proiectului.

schema

Procesul de elaborare a metodologiei și a suporturilor didactice a pornit între altele și de la analiza unor experienţa europene relevante, pe baza colaborării cu Aline Gohard-Radenkovic, specialistă în predarea limbilor străine în perspectivă interculturală, precum și a parteneriatului cu organizaţii din Spania și Franţa, care oferă cursuri de limbă și orientare socio-culturală.

Centrul Cultural Româno-Arab din Timișoara și Asociaţia DiversEtica din București au un rol important în promovarea cursurilor și în asigurarea unei relaţii de comunicare deschisă cu comunităţile de străini din Timișoara și București.

Pe lângă participanţii la cursurile ce au fost organizate, orice doritor a putut să-și îmbunătăţească nivelul de cunoaștere a limbii române, dar și a societăţii și culturii din România, prin studiu individual, pe baza materialelor multimedia ce au fost disponibile online din primăvara anului 2010.

O sursă de inspiraţie: experienenţe din Granada

Spania poate fi comparată în mai multe privinţe cu România din punctul de vedere al migraţiei. Dacă până în urmă cu aproximativ cincisprezece ani Spania era o ţară de emigraţie, pe fondul dezvoltării susţinute declanșate de aderarea la Uniunea Europeană, a devenit rapid o ţară de imigraţie, având în prezent unul dintre procentele cele mai ridicate de imigranţi. O parte a imigranţilor, îndeosebi cei proveniţi din America Latină, vorbesc limba spaniolă. Există însă și numeroși imigranţi, din Maroc și alte ţări africane, sau din Europa de Est, spre exemplu, care ajung în Spania în căutarea unui loc de muncă și care nu cunosc limba. Pentru aceștia, centrele de educaţie a adulţilor din Spania au inclus în oferta lor cursuri de limbă și cultură, care să faciliteze integrarea imigranţilor.

poza_articol_01Un exemplu elocvent este cel al reţelei de centre de educaţie a adulţilor din Granada și zonele învecinate de pe Costa Tropical. Aici, cadre specializate oferă cursuri gratuite de limbă spaniolă pentru imigranţi, pe baza unor metode interactive, cu suporturi audiovizuale și pornind de la nevoile curente ale vieţii în comunităţile în care aceste centre funcţionează.

poza_articol_02Reprezentanţi ai Institutului Intercultural au vizitat câteva din aceste centre și au cules informaţii și experienţe utile pentru elaborarea metodologiei și a materialelor ce au fost elaborate pentru cursurile de limba română și de orientare socio-culturală pentru imigranţii din România.

publicat in Migrant în România – nr. 3, 2009

Publicat în acasă | Lasă un comentariu

Emigrant în România

Cursuri de orientare socio-culturală

În România, atât adulţii rezidenţi din ţări terţe, cât şi persoanele adulte care au dobândit o formă de protecţie, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, au dreptul la un curs gratuit de orientare socio-culturală. Desfăşurarea cursului de orientare socio-culturală este responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne, prin Oficiul Român pentru Imigrări. În fiecare judeţ există un birou al Oficiului Român pentru Imigrări. Aceste birouri au de asemenea sarcina de a elibera permise de şedere pentru străini.

Pentru cursul de orientare socio-culturală nu există, la 1 mai 2011, o programă oficială sau o metodologie de organizare. Pentru a urma cursul de orientare socio-culturală, adresaţi-vă biroului Oficiului Român pentru Imigrări din judeţul în care aveţi stabilită adresa, conform legitimaţiei de şedere.

În cadrul proiectelor organizate de Institutul Intercultural Timişoara în 2010 şi 2011, cursurile de orientare socio-culturală au cuprins următoarele unităţi de învăţare: Despre România, Despre români, Locuinţa, Mijloacele de transport, Munca, Educaţia, Sănătatea, Banii şi bugetul familiei, Drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti, Hrana, Sărbătorile la români, Relaţiile de familie, Viaţa socială – timp liber, Adaptare culturală şi integrare socială. Aceste unităţi conţin informaţii utile despre fiecare din aceste domenii, precum şi exerciţii şi texte pentru lectură.

Manualele elaborate în cadrul proiectelor implementate de Institutului Intercultural Timişoara au fost concepute de o echipă de cadre didactice coordonate de Universitatea de Vest din Timişoara. Manuale, precum şi alte suporturi didactice, se găsesc pe site-ul www.vorbitiromaneste.ro

Socio-cultural orientation courses

In Romania, both the third country residents, and the persons who have acquired a form of protection, as well as the citizens of the European Union and the European Economic Space member states, have the right to a free course in socio-cultural orientation. The organizing of the socio-cultural orientation course is the responsibility of the Ministry of Administration and Interior, through the Romanian Immigration Office. Each county has a local office of the Romanian Immigration Office. These offices also have the task to issue residence permits for foreigners.

On the 1 st of May 2011, there was still no official curriculum or organization methodology for the socio-cultural orientation courses. In order to attend the socio-cultural orientation course, you have to address to the local office of the Romanian Immigration office in the county where you reside, according to the residence permit.

In the framework of the projects developed by the Intercultural Institute Timişoara in 2010 and 2011, the socio-cultural orientation courses included the foilowing learning units: About Romania; About Romanians; Accommodation; Means of Transportation; Labor; Education; Health; Money and the Family Budget; The Citizen’s Rights and Obligations; Food; Religious Celebrations in Romania; Family Relations; Social Life – Leisure; Cultural Adaptation and Social Integration. These units contain useful information about each of these fields, as well as exercises and texts for reading.

The manuals elaborated in the framework of the projects implemented by the Intercultural Institute Timişoara were conceived by a team of professors coordinated by the West University in Timişoara. The manuals, as well as other didactic materials, can be found on the site: www.vorbitiromaneste.ro.

Publicat în acasă | Lasă un comentariu